Yung Hsin Watch Co., Ltd.

No. 28, Sec. 1
Zhong Cheng Road
111 Taipei

Téléphone: +886 2 8866 1975

yung.hsin(at)xuite.net

Personal information